Historie

Fundamentalisme og fundamentalister har flere gange i historien skabt både nationale og internationale konflikter. Siden årtusindeskiftet kan man nævne 11. september, Muhammedkrisen og flere terrorhandlinger både i Danmark og resten af Europa som eksempler på at religion og især de tre religioner, som Galschiøts kunstværk ”Fundamentalism” handler om, har været indblandet og brugt som begrundelse for overgreb og terror. Af tidligere konflikter kan nævnes krisen i Mellemøsten, Trediveårskrigen/Den Westfalske Fred og korstogene som konflikter, der ved første øjekast kan se ud til at skyldes, at nogle religiøse grundopfattelser ikke kan mødes og gå i spænd med andre religiøse grundopfattelser. 1. og 2 verdenskrig kunne nævnes som eksempler på konflikter, der udspringer af en national fundamentalisme og altså en anden form for fundamentalisme end den religiøse, som fundamentalismebegrebet ofte forbindes med.

Flere af konflikterne efter årtusindeskiftet er ofte blevet beskrevet som sammenstød mellem civilisationer jf. S.P. Huntingtons bog ’The clash of civilizations’ eller som sammenstød mellem fundamentalismer jf. ’Fundamentalismernes sammenstød’ af Tariq Ali. I de følgende forslag til historiefaglige undervisningsaktiviteter tages der udgangspunkt i, at det hverken er civilisationer eller fundamentalismer, men mennesker der handler. Aktiviteterne understøtter dermed et af formålene med historiefaget nemlig at styrke elevernes erkendelse af at være historieskabende, og at begivenheder altid har baggrund i nogle beslutninger, som nogle mennesker har taget.

Det faglige udgangspunkt, der skal være med til at nuancere og perspektivere fundamentalismebegrebet historisk, er Muhammedkrisen. I Muhammedkrisen indgår forskellige fundamentalistiske positioner, forskellige mennesker foretager nogle valg undervejs i krisen, som kunne have været anderledes, og eleverne får mulighed for at beskæftige sig med nogle af de dilemmaer, der var i krisen. En spændende sammenhæng mellem Muhammedkrisen og kunstværket ’Fundamentalism’ er, at Galschiøt blev spurgt, om han ville være med til at afbilde Muhammed. Han afslog og lavede kunstværket ’Fundamentalism’ i stedet.