Kristendomskundskab - de tre store monoteistiske religioner

I materialet for kristendomskundskab er der lagt særligt vægt på kompetenceområdet ”Livsfilosofi og etik” for kristendomskundskab i folkeskolen efter 6.klasse og efter 9.klasse

Eleverne arbejder med kompetencemålet i alle afsnit.

Nogle af teksterne kan være for svære for elever i 4.-6.klasse – disse tekster kan erstattes med digitale tilgange, hvor teksterne ligger på henholdsvis religion.dk og kristendom.dk. hvor de underbygges af billeder og kortere billedtekster.

Variation i undervisningen er noget af det, der giver det bedste resultat og materialet bygger på kundskabsformidling, refleksion, historisk-kritiske tilgange. Samtidig er der lagt vægt på alsidigheden i metodiske tilgange gennem anvendelse af – it og medier, sproglig udvikling, bevægelse, kommunikation, spil, selvstudie dialog, m.m.

Materialet er udarbejdet på baggrund af folkeskolens religionsbegreb med temaer som : etik, læresætninger, myter, riter, sociale aspekter, materielle ting, oplevelser, følelser og erfaringer.

Det har været vigtigt at materialet er varieret og anvendelsesorienteret, så materialer og aktiviteter giver eleverne nye kvalifikationer og kompetencer.

Alle aktiviteter kan organiseres i grupper, individuelt og i klassefælleskabet.

 • Kompetenceområde

  Livsfilosofi og etik

 • Kompetencemål:

  Efter 6. klasse:
  Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

  Efter 9. klasse:
  Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

 • Viden-og færdighedsmål:

  Efter 6. klasse:
  Eleven har viden om fagord og begreber og faglige teksters formål og struktur

  Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers betydning for grundlæggende tilværelses spørgsmål og etiske principper

  Efter 9. klasse:
  Eleven kan reflektere over betydningen af den religiøse dimension i grundlæggende tilværelsesspørgsmål

  Eleven har viden om trosvalg i forhold til grundlæggende tilværelsesspørgsmål