Samfundsfag

Før arbejdet med kunstværket er det relevant at kende til kunstneren Jens Galschiøts bevæggrunde for at lave værket.

I den tilhørende pjece (se den på kortlink.dk/qhu5) kan man læse om Galschiøts tanker om og processen omkring tilblivelsen af værket. På side 2 er en kort baggrundsforklaring og på side 4 et citat af Galschiøt om skulpturen.

Hvad vil Galschiøt opnå med værket?

Galschiøt tager udgangspunkt i en tekstnær udvælgelse, men er ikke enig denne tilgang til fortolkningen - hvorfor så?

Hvad ønsker Galschiøt at signalere med værkets titel?

I citatet på side 4 citeres Galschiøt Når man først er kommet ind i en fundamentalistisk fortolkning af religionen er det svært at komme ud, fordi man forbryder sig imod Guds regler. Man skal bryde reglen (skulpturens NO EXIT-skilt) for at komme ud af cirklen. Hvad tænker I om Galschiøts påstand?

Værket er rundt. Hvorfor mon?

Ville vi opleve værket anderledes, hvis det var firkantet, trekantet, ottekantet, hullet