Hvad forstår vi ved?

Radikalisering: Beskriver en (identitets)proces hen imod ekstremisme, hvor vold anses for et legitimt middel til at fremme ideologiske/politiske mål. Vold som legitimt middel er her en afgørende forskel ift. ekstremisme.

Ekstremisme: Er kendetegnet ved yderliggående holdninger og adfærd, der bryder radikalt med majoritetens værdier og normer.

Terrorisme: Se eksempelvis straffelovens paragraf 114 ("terrorloven"). De fleste definitioner lægger vægt på brugen af vold som middel til at fremme en politisk/ideolgisk sag

Citater

Materialer

Aktiviteter

 

https://www.religion.dk/undervisning/hvad-er-fundamentalisme

Anvend følgende artikler:

https://www.religion.dk/religionsanalysen/er-fundamentalisme-en-teologisk-eller-en-politisk-og-social-retning

 

 

Før besøg

Hvad får du at vide i teksterne?

Hvad undrer du dig særligt over?

Hvad er helt ny viden?

Skriv ”cuecards” og lav et mundtligt oplæg om fundamentalisme – Find tre billeder på nettet, der underbygger dit oplæg

Optag talerne på telefonen og lav en reportage.

Hvad mener du nu om fundamentalisme?

Fundamentalism citater fra skulpturen:                   Fundamentalism

http://www.fundamentalism.dk/quotesearch/  index.php?lang=DK

Fokus på citaterne om: sex, vold og familie

Vælg et emne – sex, vold eller familie

__________________________________

Kan evt. også anvendes i fremmedsprogsundervisningen til læsning og diskussion på et fremmedsprog (citaterne findes på mange fremmedsprog)

Kahootlink:

Mellemtrin

https://play.kahoot.it/#/gameover?quizId=b89bacd0-f79a-41f2-a4b4-6929c9c08cdb

Udskoling

https://play.kahoot.it/#/?quizId=731a00de-66ee-4f0a-ad54-041772a8ae33

Skabelon til dilemmaspil på HistorieLAB

http://historielab.dk/til-undervisningen/spil/dilemma-spillet-dk/

 

Læs citaterne!

Er der et eller flere citater du særligt godt kan lide?

Hvilke citater provokerer dig?

Vælg tre citater, der siger dig noget – og du evt. vil huske.

Kan du formulere en grundliggende religiøs holdning til emnerne, når du læser citaterne?

Forsøg at tolke, reflektere og sammensætte citaterne for hver religion til et ca. fire linjer statement.

 

Udarbejd dilemmaspil – se de nævnte links.