Billed forbud og afgudsdyrkelse

Materialer

Aktiviteter

 

Artikel i Kristligt Dagblad 29/9 2007: ’Hvorfor må man ikke tegne Muhammed?’ https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/hvorfor-m%C3%A5-man-ikke-tegne-muhammed

 

Under besøget

Undersøg ved kunstværket om, der er citater fra de tre religioner, som kan give belæg for at forbyde tegninger af Muhammed, Jesus eller Moses. Er der citater, der siger noget om afgudsdyrkelse? Er der citater, der siger noget om, hvordan repræsentanter fra andre religioner skal behandles?

For at gøre opgaven mere overskuelig kan klassen deles i grupper og tildeles et antal citater, de skal læse igennem.

 

Gruppearbejde

Hvordan havde kunstværkets budskab og udtryk ændret sig, hvis det kun havde omhandlet 1 af religionerne, eller de tre religioner havde været adskilt i tre selvstændige kunstværker?

Hvad havde det betydet for muhammedkrisen, hvis Jyllandsposten havde lavet satiretegninger af både Moses, Jesus og Muhammed?

Gruppearbejde

Anden Mosebog indgår i både Toraen, Bibelen og Koranen. I kapitel 20 vers 3-4 står der: ”Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke gøre dig noget udskåret billede eller noget afbillede af det, som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vandet under jorden”

Kan I give nogle forklaringer på at tolkningen af dette bud har udviklet sig forskelligt i forskellige befolkningsgrupper indenfor hver religion og på tværs af befolkningsgrupper i de tre religioner

Hvordan kan der bygges bro mellem de forskellige tolkninger af billedforbudet?

Opgaver

Billedforbud og afgudsdyrkelse

Gruppearbejde 1: Læs artiklen i KD: ’Hvorfor må man ikke tegne Muhammed?’ se https://www.kristeligt-dagblad.dk/kirke-tro/hvorfor-m%C3%A5-man-ikke-tegne-muhammed

Undersøg ved kunstværket om, der er citater fra de tre religioner, som kan give belæg for at forbyde tegninger af Muhammed, Jesus eller Moses. Er der citater, der siger noget om afgudsdyrkelse? Er der citater, der siger noget om, hvordan repræsentanter fra andre religioner skal behandles?                                                              

Gruppearbejde 2: Hvordan havde kunstværkets budskab og udtryk ændret sig, hvis det kun havde omhandlet 1 af religionerne, eller de tre religioner havde været adskilt i tre selvstændige kunstværker?

Hvad havde det betydet for muhammedkrisen, hvis Jyllandsposten havde lavet satiretegninger af både Moses, Jesus og Muhammed?                                                               

Gruppearbejde 3: Anden Mosebog indgår i både Toraen, Bibelen og Koranen. I kapitel 20 vers 3-4 står der: ”Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke gøre dig noget udskåret billede eller noget afbillede af det, som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vandet under jorden”

Kan I give nogle forklaringer på at tolkningen af dette bud har udviklet sig forskelligt i forskellige befolkningsgrupper indenfor hver religion og på tværs af befolkningsgrupper i de tre religioner

Hvordan kan der bygges bro mellem de forskellige tolkninger af billedforbuddet?

 • Kompetenceområde

  Historiebrug

 • Kompetencemål

  Efter 6. klasse:
  Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.
  Efter 9. klasse:
  Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid

 • Færdigheds-og vidensmål

  Efter 6. klasse:
  Eleven kan konstruere historiske fortællinger.
  Eleven har viden om struktur i historiske fortællinger.
  Efter 9. klasse:
  Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte.