Demokratiske dilemmaer

Demokrati, dilemma eller konfliktspil vil kunne danne ramme om afrunding og opsamling på forløbet om muhammedkrisen og fundamentalisme. Eleverne vil på baggrund af de tilegnede færdigheder og viden kunne forholde sig nuanceret til relevante problemstillinger og blive sat i situationer, hvor deres viden og færdigheder må bringes i anvendelse.

Materialer

Aktiviteter

 

Skabelon til dilemmaspil på HistorieLAB   http://historielab.dk/til-undervisningen/spil/dilemma-spillet-dk/

Udarbejdelse af dilemmaspil.

Elever skal i grupper lave deres eget dilemmaspil og efterfølgende kan eleverne i klassen prøve hinandens dilemmaspil.

Inspiration til udarbejdelse af dilemmaspil

http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030609302000  ca. 35 min fra 17.30 – 51.00). (Brug uni login)

Til inspiration: Se eller gense den del af udsendelsen ’Bomben i turbanen’, der handler om krisens forløb

Følg f.eks. Jyllandsposten, Anders Fogh Rasmussen, Ahmed Akari eller en anden enkelt person gennem forløbet, formuler de dilemmaer de stod i og anvend dilemmaerne og udfordringerne i udarbejdelse af dilemmaspillet.

Arranger en fiktiv lejrtur for en klasse, hvor der både er muslimske, jødiske og kristne elever.

Hvilke nødvendige beslutninger og overvejelser er nødvendige for at turen bliver en succes for alle?

Se brevveksling mellem Bendt Bendtsen og Martin Schulz om udstilling af kunstværket foran EU Parlamentet

http://fundamentalism.dk/europa-parlamentet-udstilling/

Lav et dilemmaspil om opstillingen af kunstværket ’Fundamentalism’ foran Europaparlamentet

Evt. på tysk

http://www.spiegel.de/politik/ausland/installation-vor-europaparlament-keine-kinder-abrahams-a-1052524.html

Hvis eleverne er stærke til tysk, kan denne artikel fra SPIGEL Online være interessant:

Bomben i turbanen -  temaudsendelse fra DR2,     der handler om muhammedkrisens forløb http://hval.dk/mitCFU/mm/player/?copydan=030609302000 

 

Ytringsfrihed som fundamental demokratisk rettighed og ytringsfrihedens grænser

Til inspiration: Se eller gense afslutning på ’Bomben i turbanen’) (Afsnittet fra 1.58.30 til 2.13.27 om forfattere og borgere fra Gøteborg, der på en bogmesse udtaler sig om ytringsfriheden og dens grænser.)

(Brug uni login)

Fagformålets stk. 3:

Elevernes historiske bevidsthed og identitet skal styrkes med henblik på, at de forstår, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte. Derved opnår eleverne forudsætninger for at leve i et demokratisk samfund.