Materialer

 

Aktiviteter

 

Artikler til inspiration:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/jens-galschioets-lyse-og-moerke-ord

https://www.folkeskolen.dk/556932/abrahams-boern-

Hjemmesiden tilknyttet skulpturen http://fundamentalism.dk/

 

Huskeseddel fra CFU med en samling TV-udsendelser, der kan inddrages i arbejdet med Abrahams bør:

http://mitCFU.dk/lnkyffm

Quizlet:                                   https://quizlet.com/_3e129j

Brug fx gruppeudgaven (live), som fordre samarbejde og snak om svarene. 

 

 

Se udsendelsen: Abrahams Børn                       Dem og Os – Fundamentalisme

https://www.youtube.com/watch?v=FIDHCQl-_IY

 

 

Noter undervejs:

Hvordan Galschiøt mener religioner påvirker samfundet i det 21. århundrede

Hvordan religioner får større og større betydning i de demokratiske samfund

Giver det mening i en dansk kontekst?

Hvordan Galschiøt mener nationalismen i det 21- århundrede spiller ind på splittelsen mellem “dem og os”.

Efter eleverne har set udsendelsen kan eleverne samle deres besvarelser på en digital opslagstavle (fx padlet.com) eller lav en stor analog oversigt med gule sedler i klasselokalet.

Find argumenter, der taler imod Galschiøts argumenter.

Inddel klassen i to hold, hvor det ene skal argumentere for Galschiøts påstand og de andre imod.

Hvis der i stedet ønskes fokus på partiernes ideologier i forhold til de problemstillinger Galschiøt rejser kan der arbejdes med følgende færdigheds- og vidensmål   

Eleven kan analysere den aktuelle parlamentariske situation og partiernes indbyrdes placering

Det er vigtigt, eleven har viden om politiske partier, deres grundholdninger og mærkesager

Så kunne en aktivitet fx være, at eleverne inddeles i partierne og skal argumentere ud fra partiernes grundholdninger til religionerne og “os og dem” udfordringen. Her kan den aktuelle flygtningekrise inddrages.

 

 

 

QRkoder findes nederst på siden

 

Under besøg 

(eller ved brug af den digitale præsentation)

Brug QR koderne til at opleve og sætte jer ind i værket. 

Hvorfor står der no exit, når man er inde i værket?

Find citater, som underbygger Galschiøts påstande om religionernes negative påvirkning af demokratiet i Danmark.

Find citater, der kan bruges som argumenter imod Galschiøts påstande om religionernes negative påvirkning af demokratiet i Danmark og tag et billede af dem, eller skriv dem ned.

Efter besøg:

Hvordan bygger vi bro mellem det danske demokrati og de tre religioner?

Med udgangspunkt i aktiviteterne før og under besøget, kan eleverne udarbejde en ide til at bygge bro mellem de problemstillinger Galschiøt rejser, elevernes oplevelse under besøget (eller den virtuelle præsentation af værket) og de citater, de har fundet frem til.

Ud fra målgruppen kan eleverne vælge forskellige formidlingsformer

-et nyhedsindslag

-et debatindlæg til en avis

-et opslag på Facebook

-kun fantasien sætter grænser

 

 

 

 

 

 

 

QR koder

 • Kompetenceområde

  Politik

 • Kompetencemål

  Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger

 • Færdigheds-og vidensmål

  Eleven kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet
  Eleven har viden om demokratiopfattelser
  Det er en forudsætning, at eleverne kender til forskellige typer af demokrati og andre styreformer.
  Elevernes arbejde kan med fordel gemmes og inddrages til prøven med selvvalgt problemstilling.