Jens Galschiøt fortæller om kunstværket

Jens Galschiøt fortæller selv om kunstværket.

Materialer

 

Aktiviteter

Jens Galschiøt fortæller om kunstværket

 

Lav en undersøgelse af Galschiøts påstande om;

at islam - kristendom debatten er ved at splitte hele verden

at der er konsensus i dag om at “lukke sig inde”.

at vi danskere er religionsforskrækkede.

Eleverne kan selv udforme de spørgsmål, der er bedst at stille og måske spørge til løsningsforslag i forhold til

Eleverne kan evt. undersøge forskellige aldersgrupper (elever på skolen, forældre, på Facebook, på instagram osv.) og sammenligne resultaterne.

Resultatet kan lægges på hjemmesiden/Instagram?

 

Breve om udstilling af Abrahams børn foran EU Parlamentet:                       http://fundamentalism.dk/europa-parlamentet-udstilling/

 

 

 

 

Hvis eleverne er stærke til tysk, kan denne artikel   fra SPIGEL Online være interessant: http://www.spiegel.de/politik/ausland/installation-vor-europaparlament-keine-kinder-abrahams-a-1052524.html

Huskeseddel til TV-udsendelser om Muhammedkrisen: http://mitCFU.dk/lnkyffv

 

Før besøget

Skulpturen skulle have været opstillet foran EU parlamentet i 2015, men forslaget fra EU parlamentariker Bendt Bendtsen blev afvist, blandt andet fordi den tyske EU parlamentariker Martin Schulz og parlamentets præsident var bange for, at den ville være for provokerende.

Eleverne kan evt. læse korrespondancen mellem Martin Schulz og Bendt Bendtsen

Hvorfor tror I, at Jens Galschiøt gerne vil have skulpturen udstillet ved EU parlamentet?

 

Under besøg

Undersøg under besøget (eller den virtuelle præsentation)

Hvorfor nogle måske mener skulpturen er for provokerende? Find eksempler som I skriver ned eller tager billeder af og gemmer.

Om I selv synes skulpturen er provokerende? Skriv jeres overvejelser ned.

Efter besøg

På klassen vendes det, I har observeret i mødet med udstillingen.

Tag citatquizzen:                      

Hvor godt kendte klassen til citaternes religiøse udspring?

Har det betydning for relevansen af at skulpturen udstilles foran EU Parlamentet?

Er afslaget fra EU parlamentet med til at bygge bro mellem religionerne eller skabe større afstand. Begrund jeres holdning hertil på klassen.

Lav fx en perspektivering til Muhammedkrisen. Under materialer findes en huskeseddel til CFU med relevante TV- udsendelser, hvis eleverne ikke kender til krisen. Se under historie for yderligere inspiration, evt til et tværfagligt forløb.

 

 

"Mads og Monopolet"

Alternativt:

Iscenesæt en Mads og Monopolet seance, hvor fire elever skal debattere de mulige konsekvenser det kan få, hvis kunstværket bliver udstillet foran EU Parlamentet. Der kan evt tages udgangspunkt i dette spørgsmål:

”Kære mads og Monopolet. Jeg er ansvarshavende for sikkerhed og stabilitet i EU og står nu i et dilemma mellem sikkerhed og ytringsfrihed. Den danske kunstner Jens Galschiøt har lavet et kunstværk, der omhandler mørke og lyse citater fra Toraen, Koranen og Bibelen. På den ene side kan værket være med til at bygge bro mellem mennesker med forskellig religion, hvis lighedstrækkene fremhæves, men på den anden side kan kunstværket skabe uroligheder og vrede fra dele af befolkningen i EU og skabe større splid. Jeg frygter stridigheder som der fx opstod efter tegningerne af Muhammed blev bragt i den danske avis Jyllands-Posten i 2005. Hvad skal jeg vælge - at lade ytringsfriheden være det, der vægter tungest og så håndtere de konflikter, der evt. kommer, og hvordan skal jeg gøre det, eller skal jeg sikre at der ikke pustes yderligere til de religiøse spændinger, der er i EU allerede og forbyde værkets udstilling foran EU Parlamentet? Håber I kan hjælpe mig med et godt råd.”

 • Kompetenceområde

  1.Samfundsfaglige metoder

  2.Sociale og kulturelle forhold

 • Kompetencemål

  1.Eleven kan anvende samfundsfaglige metoder

  2.Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

 • Færdigheds-og vidensmål

  1.Eleven kan identificere, formulere og gennemføre enkle undersøgelser af samfundsmæssige problemstillinger
  Eleven har viden om samfundsfaglige undersøgelsesmetoder

  2.Eleven kan analysere sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse
  Eleven har viden om socialisering og identitetsdannelse