Hvad forstår vi ved?

Radikalisering: Beskriver en (identitets)proces hen imod ekstremisme, hvor vold anses for et legitimt middel til at fremme ideologiske/politiske mål. Vold som legitimt middel er her en afgørende forskel ift. ekstremisme.

Ekstremisme: Er kendetegnet ved yderliggående holdninger og adfærd, der bryder radikalt med majoritetens værdier og normer.

Terrorisme: Se eksempelvis straffelovens paragraf 114 ("terrorloven"). De fleste definitioner lægger vægt på brugen af vold som middel til at fremme en politisk/ideologisk sag

 

Materialer

Aktiviteter

 

Artikler om fundamentalisme: http://fundamentalism.dk/materiale/links-og-artikler/

Citaterne: http://www.fundamentalism.dk/  quotesearch/ndex.php?lang=DK

 

 

Under besøg

Læs citaterne!

Er der et eller flere citater du særligt godt kan lide?

Hvilke citater provokerer dig?

Find eksempler på citater fra de tre religioner, der omhandler måden vi bør indretter vores samfund på og omskriv det til en kort tekst.

Find eksempler på citater, der alene sætter fokus på tro. Er der mange lighedstræk mellem de tre religioner?

Vælg tre citater, der siger dig noget – og tag et billede af dem. De skal bruges til det efterfølgende arbejde på skolen, så billederne skal gemmes.

Efter besøg

Sæt jer i grupper a fire og præsenter de citater, som I valgte ud under besøget. Sammenlign jeres valg og find forskelle og ligheder.

Er samtalen med til at nuancere jeres syn på de religiøse citater?

Fokus på citaterne om: sex, vold og familie

Vælg et emne – sex, vold eller familie

Kan I formulere en grundlæggende religiøs holdning til emnerne, når I læser citaterne?

Forsøg at tolke, reflektere og sammensætte citaterne for hver religion til et ca. ca. fire linjer statement. Læg dem evt. på Instagram.

Kan I finde lighedstræk mellem vores samfund i Danmark og jeres statement