Forløb om kunstneren Niels Galschiøts værk "Fundamentalism"

Materialer

Aktiviteter

 

Materialer til historie, kristendomskundskab og samfundsfag.

I arbejdet med kunstværket Fundamentalism, vil et godt udgangspunkt for elevernes videre forståelse og oplevelse af kunstværket, være en viden om de 3 religioner – deres ligheder og forskelle.

Hvis man besøger kunstværket uden baggrundsviden, kan man arbejde med den efterfølgende og processen vil gå fra en sanselig erkendelse til en forhåbentlig intellektuel begrundelse

Link til filmet gennemgang af værket:

https://www.facebook.com/search/top/?q=abrahams%20b%C3%B8rn%20-%20galschi%C3%B8

 

Før besøg

Som inspiration ligger her en lille video, Facebook link, samt nogle billeder ind, så du kan se hvad forløbet handler om.

 

 

Virtuelt besøg ved kunstværket: Fundamentalism.

https://www.facebook.com/search/top/?q=abrahams%20b%C3%B8rn%20-%20galschi%C3%B8t

 

 

 

 

Før besøg

I klassen inden værket besøget – enten fysisk eller virtuelt.

Lav en Mindmap

FUNDAMENTALISME:

Hvad forstår vi ved fundamentalisme?

Hvornår er noget fundamentalisme?

 

https://www.facebook.com/search/top/?q=abrahams%20b%C3%B8rn%20-%20galschi%C3%B8t

 

Se filmen om tilblivelse af skulpturen

Citatquiz

http://www.fundamentalism.dk/quiz/dk/

 

 

 

Citatleg anvendes i klassen

Vælg ca 15 citater der passser til klassen. Print emojis, der passer til forskellige følelser – glad, trist, sur, vred, skuffet……… og hæng dem op i klassen.

Vis emojis på en smatboard og lad eleverne lægge brikker, så de kombinerer emojis og citater.

Tilslut tælles brikker – hvilke har fået flest – hvordan, hvorfor – diskuter også forskelle i klasses valg - har et citat både en glad og en vred?

 

Under besøget.

Beregn gerne 1,5 time til aktiviteter ved kunstværket.

Se beskrivelse af brug af QR koder.

 

Hjemme igen påbegyndes billedkunstprojektet i grupper.

Når projektet er færdigt kan der evt. lægges billeder på instagram, facebook eller....